Logo Logo

"Redescoperă cea mai bună versiune a ta!"

Regulament "Duatlonul Copiilor" - Ediţia 2


Prin participarea la această competiţie, concurenţii confirmă că au acceptat condiţiile şi regulile de participare, fiind responsabili de propriile acţiuni.

Echipament

Pentru proba de alergare este obligatoriu ca fiecare concurent să deţină:

 • încălţăminte specială de alergare
 • număr de concurs la vedere
 • geacă de ploaie

Lipsa echipamentului obligatoriu pentru proba de alergare duce la descalificarea concuretului!!!

Pentru proba de bicicletă este obligatoriu ca fiecare concurent să deţină:

 • bicicletă MTB echipată corespunzător (Mountain Bike), cască de protecţie, bidon sau sticlă cu apă şi număr de concurs pe ghidon.

Lipsa echipamentului obligatoriu pentru proba de bicicletă duce la descalificarea concuretului!!!

Condiţii obligatorii

 • este necesară o condiţie fizică bună pentru a participa la acest Duatlon;
 • vârsta minimă de participare la această competiţie este de 4 ani împliniţi;
 • prezentarea cărţii de identitate a unuia dintre părinţi şi carnetul de elev al participantului la ridicarea numerelor de concurs pentru copii cu vârste peste 7 ani;
 • declaraţie tip semnată pe propria răspundere a părintelui la ridicarea numerelor de concurs.

Taxa de participare

NU se percepe nicio taxă de participare!

Pentru susţinerea evenimentului sportiv Duatlonul Copiilor Editia 2 se pot face donaţii şi sponsorizări prin virament bancar în contul Asociaţiei Club Sportiv Triatlon Bistriţa deschis la Banca Transilvania: RO25BTRLRONCRT0341546101

Numărul de concurs

După validare concurenţii vor primi numerele de concurs şi indicaţiile tehnice pentru prinderea acestora:

 • pentru proba de alergare numerele se vor prinde la vedere, în partea din faţă, pe tricou sau pantalon
 • pentru proba de bicicletă numerele se vor prinde în partea din faţă a bicicletei, pe ghidon, înainte de concurs

Puncte de hidratare/alimentare/control

Pe traseu vor exista mai multe puncte de control, iar în zona de tranziţie va fi un punct de revitalizare unde copiii vor găsi alimente de tip fructe, alune, nuci şi apă plată.

În cazul în care un concurent nu a trecut prin toate punctele de control în ordinea stabilită, acesta va fi descalificat.

Retragerea din concurs

În cazul în care un concurent se retrage în timpul concursului este obligat să anunţe la cel mai apropiat punct de control unde va rămâne pâna la finalul competiţiei. În acest timp va fi anunţat unul dintre părinţi. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a opri din concurs un participant în cazul în care acesta s-a accidentat după start, iar starea sa nu permite continuarea cursei, la fel şi în alte cazuri excepţionale.

Obligaţii

Organizatorul se obligă:

 • să asigure punct de informare şi punct sanitar în zona de start/sosire
 • să efectueze şedinţa tehnică înainte de începerea concursului
 • să marcheze traseul pentru concurs şi zonele periculoase. Organizatorii sunt exoneraţi de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele
 • să asigure mai multe puncte de control şi de revitalizare pe traseu
 • să asigure medalie pentru toţi concurenţii care termină traseul şi recompensarea primilor trei de la fiecare categorie
 • să asigure minim 2 puncte de colectare a gunoaielor pe parcursul traseului

Concurenţii se obligă:

 • să cunoască regulamentul concursului, necunoaşterea acestuia nefiind admisă ca şi scuză în cazul penalizărilor sau descalaficării
 • să urmeze îndrumările organizatorilor
 • să treacă prin toate punctele de control stabilite
 • să prezinte un comportament Fair Play faţă de ceilalţi concurenţi
 • să protejeze mediul înconjurător şi să nu lase resturi alimentare, ambalaje, sticle, etc. pe traseu
 • să anunţe organizatorii (la primul punct de control/prin voluntari/etc) de producerea accidentelor pe traseu ale altor concurenţi
 • să îşi transporte singuri echipamentul (bicicleta) înapoi în zona de start în cazul abandonurilor sau descalificării. Excepţie fac accidentările grave care nu permit transportul echipamentului.

Fiecare concurent trebuie să fie conştient de pericolele care pot apărea într-o competiţie de acest gen, participarea fiind pe proprie răspundere.

Concurenţii cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani vor fi însoţiţi de părinţi pe tot parcursul traseului!

Prin înscrierea la competiţie pe proprie răspundere concurentul renunţă la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanţă împotriva oricărei persoane implicată în organizarea competiţiei, a partenerilor sau a sponsorilor pentru eventualele daune materiale sau accidente.

Recomandări

La categoriile de vârstă 7-9 şi 10-12 ani suporterii sau voluntarii nu au dreptul de a ajuta concurenţii de-a lungul concursului ci doar de a-i încuraja, excepţie fac accidentările!

Aceştia trebuie de asemenea să respecte indicaţiile autorităţilor şi ale oficialilor şi să aibă o conduită adecvată, să nu deterioreze marcajele existente pe traseu, să protejeze mediul înconjurător şi să nu împiedice buna desfăşurare a competiţiei.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a penaliza concurenţii ai căror suporteri încalcă aceste reguli.

Penalizări şi descalificări

Se vor aplica penalizări de 5 minute în următoarele cazuri:

 • pentru fiecare obiect lipsă din echipamentul obligatoriu la proba de alergare sau bicicletă (vezi secţiunea „Echipament”)
 • dacă nu se respectă zona de tranziţie cât şi indicaţiile prezentate în timpul şedinţei tehnice dinaintea startului

Descalificarea concurentului se va face în unul din următoarele cazuri:

 • nerespectarea indicaţiilor organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu la proba de bicicletă, purtarea căstii şi purtarea numărului de concurs (vezi secţiunea „Echipament”)
 • în cazul în care un concurent nu a trecut prin toate punctele de control în ordinea stabilită, acesta va fi descalificat
 • pentru mai multe penalizări strânse pe parcursul cursei
 • comportament nesportiv sau lipsă de fair play faţă de alţi participanţi, oficiali, public etc.
 • scurtarea traseului
 • primirea de asistenţă din exterior
 • schimbarea bicicletei în timpul concursului
 • schimbarea numărului de concurs
 • nerespectarea mediului înconjurător!

Organizatorul consideră dacă accidentarea concurentului îi mai permite sau nu continuarea cursei!

Lăsarea de resturi, ambalaje, etc. pe parcursul traseelor şi/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător va atrage după sine, la prima abatere, descalificarea.

Modificări ale traseului şi evenimente de forţă majoră

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face modificări ale traseului pentru siguranţa concurenţilor din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, la fel îşi rezervă dreptul ca în funcţie de numărul de concurenţi, aceştia să fie împărţiţi în mai multe serii şi îşi rezervă dreptul de a elimina categoriile existente daca vor fi mai putin de 10 participanţi.


Mult succes,
Echipa ACS Triatlon Bistriţa